Blog>Tipy a návody>GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpi do účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.
GDPR platí celosvetovo pre všetky subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov EÚ.


Viac informácii nájdete na www.dataprotection.gov.sk.

Základné pojmy

Osobné údaje

Akákoľvek informácia, ktorá vedie k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Spracúvanie Osobných údajov

Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva údaje v mene prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba

Identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje.

Takisto musíte byť schopný preukázať sa jasným súhlasom zákazníka, pre spracovanie týchto dát. Avšak čo sa týka objednávok, dotknutá osoba by mala byť schopná vykonať objednávku aj bez potvrdenia súhlasu s používaním osobných údajov, keďže na tento účel postačuje aj kúpna zmluva (v tomto prípade stačí o spôsobe spracovania osobných údajov zákazníka informovať).

 

Vzhľadom na nové nariadenie sme si pre Vás pripravili viacero úprav, ktoré Vám teraz stručne predstavíme:

Do nastavení administrácie pribudla nová sekcia "GDPR - správa súhlasov", kde si môžete pridávať a spravovať zaškrtávacie políčka so súhlasmi (ďalej len checkbox). Funkcia komplexne pokrýva časti stránky, kde je možné získavať osobné údaje a umožňuje flexibilné nastavenie checkboxov - sú  teda plne administrovateľné a poskytujú niekoľko nastavení, napríklad ich samotné umiestnenie v košíku, pri registrácii alebo pre zaradenie do Mailing Listu. Ďalej si môžete zadať a editovať názov a text súhlasov a samozrejmosťou je, že si môžete navoliť, či je povinné alebo nepovinné ho zaškrtnúť pri vykonaní akcie.

 

 

 

 

Po kliknutí na podčiarknuté meno zákazníka (login) v zozname objednávok sa Vám zobrazí detail objednávky. V spodnej časti každej objednávky môžete vidieť všetky súhlasy vytvorené pre "Košík", ktoré Vám zákazník udelil, rovnako aj tie, ku ktorým Vám súhlas neposkytol.

 

 


V administrácii v module Zákazníci je po novom doplnená záložka "Súhlasy" (je zobrazená až po tom, ako zákazník vyjadrí prvý súhlas). Na tejto záložke sú k dispozícii všetky súhlasy vytvorené pre "Registráciu" (z časti GDPR - Správa súhlasov) spolu s informáciou vo forme ikonky, či zákazník súhlas poskytol alebo nie.
Pribudla aj sekcia "Logy", kde je možné vidieť zoznam zmien, ktoré boli na osobných údajoch zákazníka vykonané. Vzhľadom na nové nariadenie Vás môže zákazník požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, tzv. "právo byť zabudnutý", preto sme pridali v administrácii zákazníka možnosť jeho údaje zmazať.
Taktiež pribudne novinka v exporte údajov zákazníka. V minulosti ste mohli tieto údaje exportovať iba hromadne pre všetkých zákazníkov, po novom však budete môcť exportovať tieto údaje jednotlivo. Po zvolení možnosti "Exportovať" v detaile zákazníka, sa v novej záložke prehliadača zobrazí stránka so všetkými jeho údajmi - tie si budete vedieť exportovať do CSV súboru. Novinkou je aj bezplatný export v module Objednávky. Pomocou novej funkcie si môžete jednoducho exportovať Vaše objednávky do XML súboru.

Pre Vašich zákazníkov sme zapracovali takzvanú double opt-in funkciu. Ak sa zákazník prihlási na odoberanie noviniek cez newsletter, bude mu vždy poslaný potvrdzovací e-mail. Až po potvrdení verifikačného e-mailu bude zaradený do Mailing listu a pripravený od Vás prijímať e-maily na marketingové účely.

Ak sa chce Váš zákazník odhlásiť z Mailinglistu, uľahčili sme mu prácu. Teraz má totiž možnosť sa po prihlásení do e-shopu jednoducho odhlásiť z mailing listu. Stačí, ak sa prihlási a v sekcii "Zmena údajov" odškrtne predmetný checkbox.

 

 

Služba "Heureka - Overené zákazníkmi" vyžaduje fungovanie checkboxu na princípe "Opt-out". Vzhľadom na toto reverzné fungovanie oproti ostatným checkboxom (fungujú na princípe "Opt-in"), sme podľa ich podmienok pridali nastavenie, ktorým môžete túto podmienku splniť.
Vo všeobecných nastaveniach pre e-shop si stačí vybrať, ktorý z Vami vytvorených súhlasov je ten pre Heureku.
Viac informácii nájdete v našom manuáli. V prípade ďalších otázok kontaktujte našu Technickú podporu.

44.5+ mil.
EUR zarobili e-shopy bežiace na našej technológii za posledných 30 dní
31 000+
e-shopov bolo vygenerovaných cez náš systém
39 000+
zákazníkov sa registrovalo do nášho systému