Vlastnosti e-shop / web systému

Malé prevádzkové náklady

Platíš iba za to, čo skutočne využívaš!

Vďaka jedinečnej možnosti zapínať/vypínať moduly si vieš upravovať platby za prevádzku e-shopu. Nezaťažujeme ťa žiadnymi skrytými poplatkami.

 

 

Nastav si počet produktov, mailov alebo objem dát potiahnutím sliderov, alebo si počet zadaj ručne. Neobmedzuje ťa žiadna horná hranica! Ceny sú uvedené bez DPH.

Nastav si vlastný hosting a zisti koľko budeš platiť!

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Mesačná platba: 0,00 €