Blog>Marketing a SEO>Marketing nie je žiadna mágia

Marketing nie je žiadna mágia

Každý, kto si niekedy založil stránku sa snaží, aby sa práve tá jeho umiestňovala v internetových vyhľadávačoch na prvých miestach. Popredné umiestnenie vo vyhľadávačoch zabezpečí veľké množstvo návštevníkov, teda aj potenciálnych zákazníkov. Na najvyššie miesta vo vyhľadávačoch sa stránka nedostane automaticky hneď po spustení.

Je potrebné jej v tom pomôcť istými opatreniami. Nástrojom, ako sa dostať čo najvyššie a na najlepšie pozície je SEO (z ang. Search Engine Optimization).

 

SEO optimalizácia je vlastne súbor takých metód a technológií, ktoré najviac vyhovujú zložitým algoritmom vyhľadávačov a na ich základe sa stránky umiestňujú na vyššie pozície.

 

SEO optimalizácia má 2 základné časti: on-page SEO a off-page SEO. Obe časti sú dôležité na úspešnú optimalizáciu. Nevystačí len jedna z nich.

 

On-page SEO

  • najdôležitejší je obsah - Kvalitný obsah, ktorý má vysokú informačnú hodnotu je základný predpoklad pre úspech. Tvorba obsahu v Atomeri je hračka. Pri editácii každej stránky môžete do obsahu pomocou jednoduchého editora písať ľubovoľné texty a vytvárať tak kvalitný obsah stránok. 
  • správna štruktúra - Nadpisy, podnadpisy, dostatočná hustota kľúčových slov v texte, alternatívne popisy k obrázkom, ... Atomer umožňuje pridávať nadpisy a podnadpisy ku každej vytvorenej stránke a taktiež ku každej kategórii a podkategórii tovarov.
  • správne vyplnenie meta tagov stránky - Každý HTML súbor má svoju hlavičku, v ktorej sa vypisujú mnohé dôležité informácie ako nadpis a popis stránky, či kľúčové slová. Meta tagy sú dôležité pri SEO optimalizácii a v Atomeri je možné nastavenia vyplniť pri stránkach, kategóriách, podkategóriach ako aj pri samotných produktoch na záložke SEO.
  • copywriting - Jednoducho povedané ide o písanie textov, ktoré sú zaujímavé pre návštevníkov a vhodne napísané pre vyhľadávače.
  • seo friendly url - Adresa v peknom tvare. Takto by adresa ktorá je url friendly vyzerať nemala: http://www.mojobchod.sk/index.php?category=234&product=1945. Adresa napr. v eshope, ktorý seo friendly url má: http://www.atomer.sk/gps/navigon/. Pre vyhľadávače a návštevníkov je to obrovský rozdiel.

Off-page SEO

  • linkbuilding - tzv. tvorba spätných odkazov, teda umiestňovanie odkazov na stránku na iných web stránkach. Dá sa to docieliť registráciou v rôznych internetových katalógoch, výmenou odkazov s inými stránkami, nákupom odkazov na zaujímavých stránkach, či písaním príspevkov do rôznych internetových fór.
  • písanie PR reklamných článkov - PR články je vhodné publikovať na stránkach zameraných na podobnú oblasť.

Bližší popis jednotlivých foriem marketingu

Niektoré druhy reklamy na internete:


Textová reklama - je propagácia formou reklamného textu a odkazov, ktoré smerujú na propagované stránky. Môže mať viacero foriem (napr. textové odkazy (linky), články a oznamy, kontextová reklama, reklama vo vyhľadávačoch, e-mail marketing).

 

Platená PPC reklama vo vyhľadávači Google - je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob, ako získať presne cielených návštevníkov na vaše stránky. Je prevádzkovaná pomocou automatického systému, ktorý zobrazuje vaše inzeráty podľa relevancie voči tomu, čo používatelia práve hľadajú. PPC (z angl. Pay Per Click) teda platba za kliknutie, čo vlastne znamená platbu za návštevu. Platíte za návštevu a nie za zobrazenie inzerátu. Takáto reklama sa zobrazuje nadradene voči neplateným odkazom.


Reklama na Facebooku – Facebook netreba predstavovať. Je to najväčšia sociálna sieť na svete, teda je ako stvorená na oslovenie potenciálnych návštevníkov / zákazníkov. Obchodný model na Facebooku je buď PPC, kde platíte za návštevu, alebo CPM kde platíte za 1000 zobrazení inzerátu aj bez kliknutia naň.


E-mail marketing a reklamné maily – ide o rozosielanie emailových správ ľuďom, ktorí prejavili o ne záujem. Môže mať podobu pravidelných newsletterov či príležitostných reklamných emailov (akcie a pod.). Najväčšou výhodou je priame oslovenie návštevníka / zákazníka.


Tvorba a publikovanie článkov – publikovaný obsah môže byť spracovaný v niekoľkých formách ako napr. články a aktuality, návody na používanie, multimediálny obsah (video a audio) či fotografie a tak môžeme lepšie zamerať oslovenie určitej skupiny ľudí. Publikovať by sme mali často a pravidelne všade tam, kde je to možné a vhodné.


Registrácia do katalógovRegistrácia do katalógov patrí medzi základné formy linkbuildingu. Eshop by sme mali registrovať hlavne na začiatku našej kampane. Pri registrácii obmieňajte titulok odkazu tak, aby obsahoval kľúčové slová podľa možnosti v iných tvaroch a s inými doplňujúcimi slovami.


Registrácia do porovnávačov - cenové porovnávače navštevuje stále viac a viac spotrebiteľov. Hlavnou výhodou je privedenie zákazníka, ktorý je prakticky rozhodnutý nakúpiť. Máloktorý e-shop sa dokáže cez dobrú SEO optimalizáciu dostať na top pozície vo vyhľadávaní, no vďaka dobrým pozíciám porovnávačov vo výsledkoch vyhľadávania ostávajú v hre o zákazníka aj eshopy s menej úspešnou SEO optimalizáciou.

 

Reklama mimo internet


Reklama v novinách – Hlavnou výhodou je veľký dosah na viacerých čitateľov, môže byť zameraná na určité územie, v reklame možno popísať viacero detailov. Nevýhodou môže byť zacielenie na skupinu zákazníkov.


Reklama v časopisoch – Výhodou oproti novinám je orientovanie na určité skupiny, ktoré časopis odoberajú.  


Reklama v rádiách – Za výhodu môžeme pokladať možnosť osloviť veľké územie a nie až tak vysoké náklady.


Reklama v televízii – Výhody reklamy v TV sú jasné. Uvidí ju veľké množstvo ľudí, má obraz, zvuk, pohyb. Televízie poskytujú možnosť vybrať si, kedy bude reklama vysielaná. Najväčšou nevýhodou je cena a teda vysoké náklady a nemožnosť presnejšieho zacielenia.


Billboardy a plagáty – Výhodou môže byť správne umiestnenie pre oslovenie správneho zákazníka, zameranie na konkrétny región. Nevýhodou je nízka životnosť, teda pri dlhšom období je potreba reklamu neustále obmieňať.


Zasielanie letákov – Výhodou sú nižšie náklady ako pri billboardoch, priame oslovenie zákazníka. Nie všetci však letáky čítajú.

 

Ak chceme byť úspešný a neustále zvyšovať návštevnosť a tým aj zisky, SEO optimalizácia je nástroj, ktorý k tomu pomôže. Preto by sa na SEO v žiadnom prípade nemalo zabúdať, práve naopak treba sa tomu venovať dlhodobo. SEO v kombinácii s reklamou môže priniesť veľa nových zákazníkov.

44.5+ mil.
EUR zarobili e-shopy bežiace na našej technológii za posledných 30 dní
31 000+
e-shopov bolo vygenerovaných cez náš systém
39 000+
zákazníkov sa registrovalo do nášho systému